Hometown

Sun. 3 Oct, 2021

Morning Minyan

Sun. 3 Oct, 2021 8:30 am

Religious School - Grades TK/K - 7

Sun. 3 Oct, 2021 9:30 am - 11:30 am

Mon. 4 Oct, 2021

Religious School - Confirmation Classes - Grades 8-10

Mon. 4 Oct, 2021 6:30 pm - 8:30 pm

Evening Minyan

Mon. 4 Oct, 2021 7:15 pm

Tue. 5 Oct, 2021

Tuesdays with Rabbi Spiegel

Tue. 5 Oct, 2021 10:00 am

Religious School Classes - Grades 3-7

Tue. 5 Oct, 2021 4:15 pm - 6:15 pm

Wed. 6 Oct, 2021

Evening Minyan

Wed. 6 Oct, 2021 7:15 pm

Thu. 7 Oct, 2021

Bingo Night at TEC

Thu. 7 Oct, 2021 4:30 pm - 10:00 pm

Fri. 8 Oct, 2021

Kabbalat Shabbat

Fri. 8 Oct, 2021 7:00 pm

Sat. 9 Oct, 2021

Shabbat Morning Services

Sat. 9 Oct, 2021 9:30 am

Upcoming Events

Show Full Calendar